Wydrukuj tę stronę

O konferencji

 

Kolejna konferencja Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa odbędzie się już po raz 60 w Krynicy Zdroju w dniach 14-19 września 2014 roku. Bezpośrednim organizatorem konferencji jest Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami świata nauki. Organizatorzy chcieliby, aby także umożliwiła ona transfer najnowszej wiedzy do środowiska praktyków.

Konferencja zgodnie z wieloletnią tradycją składa się z dwóch części.

Część ogólna - naukowa obejmuje szeroko rozumiane problemy naukowe budownictwa. Prezentowane będą tu referaty zgłoszone przez uczestników, które zyskają pozytywne recenzje Komitetu Naukowego.

Część problemowa dotyczy corocznie innych aspektów budownictwa i jego problemów o charakterze społecznym. Organizatorzy uznali, że problematyka inwestycji na obszarach miejskich, w tym obiektów budowlanych związanych z przemysłem  jest niezwykle aktualna i wpisuje się w strategię rozwoju wielu terenów zurbanizowanych naszego kraju.


Poprzednia strona: Strona domowa
Następna strona: Tematyka konferencji


ORGANIZATORZY

PARTNER STRATEGICZNY


SPONSORZY WIODĄCY

SPONSORZY GŁÓWNI

PARTNERZY